Konst för det offentliga och privata rummet

                                                                            Konstnär Eva Acking

                                                                                  medlem i BUS
                                          www.acking.se
Välkommen
biografi
senaste recension
såld konst 1
såld konst 2
såld konst 3
såld konst 4
såld konst 5
såld konst 6
såld konst 7
"Förvandlingens Rike"
visuella instrument
Champion Jack Dupree
Tyska, deutsch
Kontakt
Carl-Axel Acking

 

"Förvandlingens rike" är ett andligt dokument som dikterats i text och bild "ifrån en annan komponents värld". Projektet är ett fredsprojekt som kommit till genom automatisk skrift och bild,

(cirka 600 sidor text och 40 oljemålningar)

Freden måste börja innom varje individ och är nödvändig för att vi skall höja vår medvetandenivå för att jorden skall kunna överleva i universum.

Från "De uppståndna mästarna" har texterna och bilderna dikterats

igenom Irene Johansson och Eva Acking


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida design Eva Acking
foto© Eva Acking